אם העולם

היום נזכרתי, כי לפנות בוקר חלמתי על נתן יונתן. בעודי נזכרת בחלום, חשבתי לעיין ולקרוא על האיש. הקישור הראשון, שהעלה החיפוש בגוגל, היה הערך נתן יונתן בויקפדיה. שם, בין היתר נכתב, כי היום, הוא יום השנה לפטירתו. לנוכח ההזכרות הבהירה בדמותו, ומראות האוקיאנוס השקט שגליו הכו את חופי יפן, התחלתי להתהלך בבית ולשיר את שירו, אם העולם.

אם העולם

אם העולם הזה הוא ים אליו הולכים כל הנחלים
אם העולם הזה הוא חוף
תוגת ימו מכה גלים
אם האדם הוא יער עד
סופות נושבות באמיריו
אם האדם הוא שיח קט
בלאט נושרים פרחי שיריו

אם העולם הזה הוא ים..

סופות נושבות באמיריו
נושרים בלאט פרחי שיריו
כי האדם, גם שיח קט
גם יער עד, סופות באמיריו

אם העולם הזה הוא ים

..

This entry was posted in living by Eti Shani. Bookmark the permalink.

About Eti Shani

Eti Shani was born in Israel and has been teaching Hebrew for more than 10 years with a special interest and experience in ancient Hebrew scriptures and culture. She's also the author of a series of books for novice and intermediate Hebrew learners.

📩 Please enter your email below to receive free updates about learning Hebrew.
* indicates required